For international markets we are offering the following two product ranges

Hűtőtér technológia

ATEX hűtő tárolásra vonatkozó jelenlegi szabályozás és praktikus tanácsok

2021. július. 07. 12:11 Hűtőtér technológia

A robbanásvédelmi szakértőt kérdeztük.

Robbanásvédelemmel foglalkozó sorozatunk első részében a tárolási manipuláció (régebben aktív tárolásként ismert) és passzív tárolás különbségeit bemutatva azt vizsgáltuk, hogy milyen esetekben van dolgunk robbanásveszélyes zónával. Ezúttal azokat a jelenleg hatályos jogszabályokat és a jó mérnöki gyakorlatot mutatjuk be, amelyek kifejezetten robbanásveszélyes hűtőterekre vonatkoznak.

A téma kidolgozásában Koburger Márk, robbanásvédelmi szakértő és az EX-ON Mérnökiroda Kft. volt segítségünkre.

Dokumentáció, jogosultságok és felelősség robbanásbiztos hűtőkamrák tervezésben és kivitelezésben

Mi az a robbanásvédelmi dokumentáció?

A robbanásvédelmi dokumentációt a 3/2003 (III.11.) FMM-ESZCSM szabályozza, melynek célja a robbanásveszélyes munkahelyek kockázatainak minimalizálása. Ezt a dokumentumot folyamatosan felül kell vizsgálni és, amennyiben szükséges, módosítani. Kizárólag olyan terekre értelmezhető, ahol a munkahelyek robbanásveszélyes környezetben vannak.

Robbanásvédelmi tervfejezet (engedélyezés fázisban)

A tervezési dokumentáció kiemelendő eleme a robbanásvédelmi tervfejezet az engedélyezési fázisban, melynek tartalmi elemeit a TvMI13.2:2021.01.15. (Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek, továbbiakban TvMI) határozza meg. A robbanásvédelmi tervfejezet röviden, pár oldalban rögzíti a technológiát, a veszélt okozó anyagokat, a robbanásveszélyess zónákat és a különféle biztonsági megoldásokat stb. A robbanásvédelmi tervfejezet elkészítéséhez az egyes elemeinek elkészítéséhez szükséges kompetenciák szükségesek. Ilyen lehet pl. a robbanásbiztos műszaki vezetői képesítés, amely más tervezői jogosultsággal rendelkezők, például gépészmérnökök, vegyészmérnökök számára is elérhető.

Robbanásvédelmi tervfejezet (kivitelezési fázisban)

Az engedélyezést követően a kivitelezési fázisban már jóval részletesebb, hosszabb robbanásvédelmi tervfejezet szükséges, amelyben a részletes zónarajzok, különböző számítások, fedővédelmek (pl.gázérzékelők száma és elosztása) fel van tüntetve. Ez a dokumentum a konkrét villamos és gépész tervek számára irányadóként szolgál, minden elvet tartalmaz, amelyek a tervezés alatt követendők.

A robbanásbiztos hűtőkamráknak tervezési dokumentációjának kiemelendő eleme a robbanásvédelmi tervfejezet

Robbanásbiztos berendezések üzembe helyezése előtti első felülvizsgálat

A robbanásbiztos gyártmányok kiépítését követően egy ún. elsőfelülvizsgálatra kerül sor, melynek része az MSZ EN 60079-17:2014 szabvány alapján végzett felülvizsgálat is. A vizsgálat során a villamosberendezések védelmi módjait részletes protokoll szerint ellenőrzik, azaz, hogy egy adott robbanásbiztos kivitelű lámpa például valóban teljesíti-e a követelméyneket. Amennyiben az adott robbanásbiztos gyártmány megfelelőnek bizonyuln, akkor ebből a szempontból üzembe helyezhető.

Ki végezheti egy robbanásveszélyes hűtőkamra kivitelezését, karbantartását?

Leendő robbanásveszélyes zónában csak olyanok végezhetnek szerelői, kivitelezői feladatokat, akik megfelelő, sújtólég- és robbanásbiztos berendezések kezelője képesítéssel rendelkeznek. Ez korábban egy OKJ-s tanfolyam keretében volt elérhető, de az OKJ-s rendszer megszűnésével a tanfolyam változni fog. A korábban megszerzett képesítéssel azonban kivitelezési munkák továbbra is végezhetők.

Szakértői tipp: A megfelelő képesítés minden robbanásbiztos eszköz karbantartásához, szereléséhez és felülvizsgálatához szükséges. Praktikusan ez azt jelenti, hogy robbanásbiztos kivitelű lámpánál az izzócserét is csak képzett szakember végezheti el.

Ki a felelős a robbanásbiztos környezet jogszabálynak megfelelő kialakításáért, üzemeltetéséért?

A helyi munkavédelmi vezető hatáskörébe tartozik a folyamat legtöbb eleme a biztonságos munkakörülmények biztosításnál a megfelelő dokumentáció vezetéséig. Az üzemeltetőről abban a ritka esetben hárul át a felelősség, amikor például karbantartásra egy külsős cégnek hivatalosan átadja a területet egy meghatározott időtartamra. Ebben az időtartamban a felelősség akkor a kivitelezőt terheli.

Robbanásbiztos kamráink minden fém alkatrésze EPH bekötéssel rendelkezik, a nagyobb biztonság érdekében.

Gyakorlati szempontok a tervezésben, kivitelezésben és üzemeltetésben

Robbanásbiztos hűtőkamrák kivitelezése során számos olyan szituációval találkoztunk, amelyekből lényeges tanulságokat szűrhettünk le. A tervezés során bennünk is rengeteg kérdés merült fel, melyekben szakértői segítséget kértünk. Az alábbiakban ezeket a tapasztalatokat osztjuk meg.

Milyen szabályok vonatkoznak a szellőzésre egy robbanásveszélyes hűtőtérben?

Amennyiben a robbanásveszélyes térben a szakember által tervezett gázérzékelők vannak elhelyezve, akkor a normál üzemi szellőztetés robbanásveszélyes zónában akárel is hagyható. Passzív tárolásnál teljes mértékben elhagyható.

Hűtőtereknél bár normál üzemben nem feltétlen kötelező a légcsere biztosítása, azonban vészüzemi légcserét mindenképpen biztosítani kell.

Vészüzem esetére az elszívó ventilátort a helyiség alsó légterébe célszerű elhelyezni, mivel a robbanásveszélyes gázok jellemzően nehezebbek a levegőnél és így hatékonyabb az elszívás. Továbbá a légpótlásról is gondoskodni kell felülről, így a dugattyú hatás majd lefelé szorítja a robbanásveszélyes gőzöket. Ez történhet például hőszigetelt légtechnikai – motorikusan vagy pneumatikusan nyíló – zsalukkal.

Mikor kell robbanásbiztos villamos berendezéseket alkalmazni?

Robbanásveszélyes zónában minden villamos berendezésnek robbanásbiztosnak kell lennie, azaz speciális légtechnikai rendszerre, gépészeti elemekre, lámpákra, szivattyúkra stb. van szükség. Ezt a vonatkozó EU-s 99/92/EK irányelvés az azt jogerőre emelőmagyar 3/2003 (III.11.) FMM-ESZCSM rendelet is kimondja.

Ettől csak nagyon ritka esetekben lehet eltérni és robbanásveszélyes zónába nem robbanásbiztos villamos berendezést alkalmazni, ezek megállapítása azonban robbanásvédelmi szakértő igényel. Ilyen eset például, amikor az anyag kijutására nagyon kicsi a valószínűség. Előfordulhat, hogy a hűtés csak a felső légteret érinti, itt zajlik a befúvás és az elszívás is. Ebben az esetben a levegő nincs átkeringetve a teljes helyiségben.

Érintik-e az előírások a nem villamos berendezéseket?

Nem villamos gyártmányok, többek között pneumatikai berendezések, kuplungok, csapágyak, is lehetnek gyújtóforrások, mivel hőt termelnek, súrlódnak, elektrosztatikus tér jöhet létre körülöttük, ezért ezekből az eszközökből is robbanásbiztos kivitelű gyártmány alkalmazandó. Egy hűtőtérben többek között az alábbi eszközökből szükséges robbanásbiztos kivitelt használni:

  • targonca

Szakértői tipp: A kézikocsira, kézi “békára” nem vonatkozik szabály, de ha van rá lehetőség, ebből is érdemes vezetőképes kivitelű kerékkel szereltet választani.Ennek eldöntése egyedi. Ha a padozat nem vezetőképesen kerül kialakításra, a vezetőképes keréknek sem lesz jelentőssége.

 

A Chinoin Zrt. gyógyszer- és vegyészeti gyár számára szállított ATEX Zóna II. kamránk

Milyen szabályok vonatkoznak a hűtött veszélyes áruk rakat képzésére?

Az MSZ 15633:2 szabvány rendelkezik az éghető folyadékok tárolási módjairól és eszközeiről. Amennyiben a tárolás szállítóedényekben valósul meg, több szabály is vonatkozik rá, melyek meghatározzák az edények típusát, és azt is, hogy egymás fölé hány sorban helyezhetők el.

Szakértői tipp: Robbanásveszélyes hűtőkamrába érdemesebb a polcos tárolást választani, mivel erre enyhébb szabályrendszer vonatkozik pl., hogy egymás felett hány sorban helyezhető el az áru.

Ha egy gyárilag zárt edényt megbontanak kitárolás miatt, majd visszazárnak, robbanásbiztos hűtőkamrában kell-e elhelyezni?

Jogszabály szerint igen, mint már az aktív és passzív tárolási módozatokat is összehasonlító cikkünkből kiderül, a gyári csomagolás felbontása tárolási manipulációnak minősül. Alapvetően az erre vonatkozó jogszabály hátterében azok a tárolási szituációk húzódnak, amikor a manipuláció a tárolt anyag kijutásával jár, például, ha a festékes doboz szélén lefolyik a festék, az már nem zárható vissza megfelelően.

Szakértői tipp: A bekerülési költségek jelentősen csökkenthetők, ha – különféle speciális védőintézkedésekkel, használati szabályokkal – nem robbanásbiztosként alakítják ki a hűtőt. Ennek lehetőségét és mikéntjét robbanásvédelmi szakvéleményben rögzítve, legalizálható ezen egyedi megoldás. A megtakarítás minden esetben jelentősen túlmutat a szakértői vizsgálat díján.

 

Ha professzionális, ipari hűtéstechnika, akkor Hűtőépítő®

A Hűtőépítő®-nél évtizedekre visszanyúló, széleskörű tapasztalattal rendelkezünk Frilux hűtőkamrák, hűtött terek, valamint komplett tisztatéri rendszerek tervezésében, kivitelezésében, karbantartásában. Az egyedi tervezésű új rendszerek telepítésén túlmenően vállaljuk meglévő hűtőrendszerek és tisztaterek felújítását vagy cseréjét is.

Tekintse meg további bejegyzéseinket

Az IglooDoors® hűtőajtók megfelelősége

2024. május. 09. 10:21 Hűtőtér technológia

A hűtőkamra ajtók alapvető elemei minden olyan létesítménynek, ahol a hőmérséklet-szabályozás kulcsfontosságú, mint például az élelmiszer-tárolás vagy a gyógyszeripar. Ezeknek az ajtóknak a megfelelés a releváns szabványoknak és a megfelelőségi dokumentáció, valamint teljesítmény nyilatkozatok birtoklása, amelyeket egy akkreditált építésügyi intézet …

Teljes cikk

Már elérhető a 2024-es, új IglooDoors® katalógus

2024. április. 15. 11:16 Hűtőtér technológia

Megjelent a megújult IglooDoors® katalógusunk, amelyben valamennyi jelenleg forgalmazott termékünk mellett a 2024-es újdonságok is szerepelnek. Akár új hűtőkamrát, akár a már meglévő kamrák ajtajának cseréjét tervezi, mindkét esetben hasznos információkat talál a katalógusunkban, amelyben a termékspecifikációk mellett pontos műszaki …

Teljes cikk

Vissza a többi cikkhez