For international markets we are offering the following two product ranges

Tisztatér technika

ELI-ALPS: Európa egyik legnagyobb tisztaterét építettük meg

2017. október. 24. 13:33 Tisztatér technika

2015-ben cégünk eddigi legnagyobb volumenű és egyben legjelentősebb referencia értékű megbízását teljesítette a szegedi ELI-ALPS kutatóközpont tisztatéri szerkezeteinek megépítésével. Az épületegyüttes szerves, és kiemelten fontos részét képezi az a több ezer négyzetméter tisztatér, melynek kivitelezését a Hűtőépítő Kft. végezte.

Az ELI-ALPS jelentősége

Az ELI (Extreme Light Infrastructure) egy olyan nemzetközi kutatói intézmény, mely nagy teljesítményű lézereken alapuló kísérleteket fog végezni az európai és a nemzetközi tudományos közösség együttműködésével. Három kutatóközpont alkotja: egy magyarországi (Szeged), egy cseh köztársaságbeli és egy romániai.

A szegedi létesítmény (ALPS) az Attosecond Light Pulse Source, vagyis az Attoszekundumos Fényimpulzus Forrásról kapta a nevét. Egyik fő célja, hogy az ultrarövid impulzusokat kibocsájtó fényforrások széles skáláját biztosítsa mind a nemzetközi kutatói közösség mind az ipari szereplők számára, ezek közül is legnagyobb jelentőséget tulajdonítva a koherens extrém-ibolya (XUV) és röntgensugárzásnak, illetve az attoszekundumos impulzusoknak. Másik fő eleme működése okának a nagy csúcsintenzitású és nagy átlagteljesítményű lézerek tudományos és technológiai fejlesztésének támogatása.

ELI Szeged
Az ELI nemzetközi kutatóintézmény magyarországi egysége (ALPS) Szegeden: ahol a jövő lézertechnológiájával dolgoznak

Kiemelkedően paraméterezett források állnak majd rendelkezésre, melyek a következő lehetőségeket biztosítják:

  • „-10 Hz-100 kHz ismétlési frekvenciájú, néhány fényciklusnyi időtartamú impulzusok
    a terahertz/infravörös tartománytól a petahertz/ultraibolya tartományig;
  • Attoszekundumos extrém-ultraibolya, lágy röntgen- és kemény röntgenimpulzusok 100 kHz-es
    és 10 Hz-es ismétlési frekvenciával és akár mJ impulzusenergiákkal;
  • Néhány 10 keV-os fotonenergiájú, femtoszekundumosnál rövidebb impulzusidejű kemény röntgen impulzusok;
  • Ultra-relativisztikus intenzitású, ultranagy időbeli kontrasztú, változtatható időbeli alakú impulzusok akár néhány Hz-es ismétlési frekvenciával;
  • A fent említett fényforrások precíz szinkronizálása.”

Forrás: www.eli-hu.hu

Az ELI-ALPS eszközeivel a következő tudományos területeken fognak kutatások zajlani: vegyérték-elektron vizsgálatok, atomtörzsi-elektron vizsgálatok, 4D képalkotás, relativisztikus kölcsönhatások. Ezeken kívül a biológiai, orvosi és ipari szektor számára is biztosítani fogja számos gyakorlati alkalmazás megvalósíthatóságát.

Míg Szegeden az attoszekundumos fényforrásokkal végzett kutatások alkotják a fő fókuszt, addig Prága közelében a lézeres részecskegyorsításra, Bukarest közelében pedig fotonukleáris folyamatokra alapozott kutatásokat fognak végezni. Összességében a fény és az anyag közti kölcsönhatások vizsgálatát teszik lehetővé akár az ultra-relativisztikus tartományban is.

Feladatunkról

Ami a Hűtőépítő Kft-t illeti, az elkészített tisztatér is az ELI-ALPS-hoz méltó professzionalizmussal került kivitelezésre. Több mint 12.000 m2 falszerkezet került beépítésre a komplex tisztatéri rendszer kialakítása során, mely 3.600m2 alapterületen helyezkedik el. Több ezer méternyi antisztatikus alumínium szegélyprofil került felhasználásra, melyek  a képződő sarkok lezárását oldották meg. Ezen kívül mintegy 20.000 kartus tisztatéri tömítőanyag és 3.000 négyzetméternyi lemezanyag is felhasználásra került a megfelelő minőség elérése érdekében. Az elkészült tisztatéri rendszer az ISO-14644 tisztatéri szabvány követelményei szerint készült, ezen túl az optimális légtömörség is biztosítva van a légtechnikai rendszerek számára a megfelelő tisztasági szint fenntartásával.

tiszatér építés
mi a hófehér falak mögött húzódik: a masszív és komplex gépészeti rendszer és tartószerkezet, mely csak az építésnél látható

A megfelelő minőséget biztosító ISO 14644-1 szabvány áttekintése

Mivel a tisztatér olyan helyiség, mely  működtetése során a térben található levegő részecsketartalma szigorúan ellenőrzött, ezért a technológiai precizitás megfelelő kifejezése érdekében az alábbiakban röviden ismertetjük az ISO 14644-1 tisztatéri szabvány legfőbb jellemzőit.

Tisztasági
osztály
maximum részecske/m3 a FED STD 209E
megfelelője
≥0.1 µm ≥0.2 µm ≥0.3 µm ≥0.5 µm ≥1 µm ≥5 µm
ISO 1 10b d d d d e
ISO 2 100 24b 10b d d e
ISO 3 1,000 237 102 35b d e 1
ISO 4 10,000 2,370 1,020 352 83b e 10
ISO 5 100,000 23,700 10,200 3,520 832 d,e 100
ISO 6 1,000,000 237,000 102,000 35,200 8,320 293 1,000
ISO 7 c c c 352,000 83,200 2,930 10,000
ISO 8 c c c 3,520,000 832,000 29,300 100,000
ISO 9 c c c 35,200,000 8,320,000 293,000 Room air
a Az alábbi koncentrációk kumulatív mennyiségek, azaz egy tisztasági kategóriában a megengedett maximális mennyiségek egy adott méretű, vagy annál kisebb összes részecskére vonatkoznak.
b Ezen értékek ellenőrzésekor a mintavételezéshez igen nagy levegőtérfogat vizsgálatára lehet szükség, melyekre a szabvány külön ajánlásokat tesz.
c Ezen értéket az adott tisztasági osztályban nem specifikálják, ugyanis az igen nagy koncentrációértékek miatt a határértéknek nem lenne jelentősége.
d Az ilyen kicsi koncentrációk mérése a technikai nehézségek miatt nem praktikus, így ezen értékeket a szabvány nem specifikálja.
e Az 1 μm-nél nagyobb részecskék kis koncentrációjának mérése problémákba ütközik, mert a mérőberendezés maga is elnyel belőlük egy nehezen kontrollálható hányadot. Emiatt ezen értékeket nem specifikálják.

A szabvány által a levegőtisztaság osztályozása kerül meghatározásra a levegő részecskekoncentrációja alapján, illetve rögzíti a megállapításra vonatkozó szabványos módszert, mely magában foglalja a mintavételi helyek kiválasztását is. Továbbá lehetővé teszi a szennyeződésekkel kapcsolatos kockázatok eredményes kezelését is az előírt gyakorlatok és eljárások által. Ezek nagy jelentőséggel bírnak mind az autóiparban, az űriparban, mind pedig az élelmiszer- és gyógyszergyártásban.

A kutatóközpont tisztaterébe beépített falszerkezet anyagai teljesen sík kivitelük mellett csökkentett fényvisszaverő képességgel rendelkeznek, hiszen a lézerrel végzett kutatások során elsődleges hatékonysági szempont, hogy minimalizálva legyen azon felületek száma, amelyek a legkisebb mértékben tükröződhetnek. A szabvány értelmezésében ISO 7 és ISO 8 tisztasági szintű tisztatereket alkottunk meg.

Mindezeket számba véve megállapítható, hogy a Hűtőépítő Kft. Magyarország legnagyobb tisztatéri szerkezetét építette meg.

Magyarország egyik legnagyobb tisztatere
A Hűtőépító Kft. által elkészített eddigi legnagyobb jelentőséggel bíró tisztatér egyik terme, melynek megépítésével cégünk is hozzátette a maga részét a lézertechnológia fejlesztéséhez

Tekintse meg további bejegyzéseinket

Tisztatéri szabványok összehasonlítása

2020. november. 17. 16:38 Tisztatér technika

A tisztatéri szabványok nélkülözhetetlen szabályozások ahhoz, hogy adott iparágban az értéklánc különböző szinten lévő résztvevői zökkenőmentesen tudjanak együtt dolgozni. Az általánosan elfogadott és globálisan alkalmazott szabványokat minden iparági szereplő elfogadja és alkalmazza, azonban az egyes követelmények iparáganként eltérőek lehetnek. Több …

Teljes cikk

Teljes cikk

Vissza a többi cikkhez