For international markets we are offering the following two product ranges

Tisztatér technika

ELI-ALPS: Európa egyik legnagyobb tisztaterét építettük meg

2017. október. 24. 13:33 Tisztatér technika

2015-ben cégünk eddigi legnagyobb volumenű és egyben legjelentősebb referencia értékű megbízását teljesítette a szegedi ELI-ALPS kutatóközpont tisztatéri szerkezeteinek megépítésével. Az épületegyüttes szerves, és kiemelten fontos részét képezi az a több ezer négyzetméter tisztatér, melynek kivitelezését a Hűtőépítő Kft. végezte.

Az ELI-ALPS jelentősége

Az ELI (Extreme Light Infrastructure) egy olyan nemzetközi kutatói intézmény, mely nagy teljesítményű lézereken alapuló kísérleteket fog végezni az európai és a nemzetközi tudományos közösség együttműködésével. Három kutatóközpont alkotja: egy magyarországi (Szeged), egy cseh köztársaságbeli és egy romániai.

A szegedi létesítmény (ALPS) az Attosecond Light Pulse Source, vagyis az Attoszekundumos Fényimpulzus Forrásról kapta a nevét. Egyik fő célja, hogy az ultrarövid impulzusokat kibocsájtó fényforrások széles skáláját biztosítsa mind a nemzetközi kutatói közösség mind az ipari szereplők számára, ezek közül is legnagyobb jelentőséget tulajdonítva a koherens extrém-ibolya (XUV) és röntgensugárzásnak, illetve az attoszekundumos impulzusoknak. Másik fő eleme működése okának a nagy csúcsintenzitású és nagy átlagteljesítményű lézerek tudományos és technológiai fejlesztésének támogatása.

ELI Szeged
Az ELI nemzetközi kutatóintézmény magyarországi egysége (ALPS) Szegeden: ahol a jövő lézertechnológiájával dolgoznak

Kiemelkedően paraméterezett források állnak majd rendelkezésre, melyek a következő lehetőségeket biztosítják:

  • „-10 Hz-100 kHz ismétlési frekvenciájú, néhány fényciklusnyi időtartamú impulzusok
    a terahertz/infravörös tartománytól a petahertz/ultraibolya tartományig;
  • Attoszekundumos extrém-ultraibolya, lágy röntgen- és kemény röntgenimpulzusok 100 kHz-es
    és 10 Hz-es ismétlési frekvenciával és akár mJ impulzusenergiákkal;
  • Néhány 10 keV-os fotonenergiájú, femtoszekundumosnál rövidebb impulzusidejű kemény röntgen impulzusok;
  • Ultra-relativisztikus intenzitású, ultranagy időbeli kontrasztú, változtatható időbeli alakú impulzusok akár néhány Hz-es ismétlési frekvenciával;
  • A fent említett fényforrások precíz szinkronizálása.”

Forrás: www.eli-hu.hu

Az ELI-ALPS eszközeivel a következő tudományos területeken fognak kutatások zajlani: vegyérték-elektron vizsgálatok, atomtörzsi-elektron vizsgálatok, 4D képalkotás, relativisztikus kölcsönhatások. Ezeken kívül a biológiai, orvosi és ipari szektor számára is biztosítani fogja számos gyakorlati alkalmazás megvalósíthatóságát.

Míg Szegeden az attoszekundumos fényforrásokkal végzett kutatások alkotják a fő fókuszt, addig Prága közelében a lézeres részecskegyorsításra, Bukarest közelében pedig fotonukleáris folyamatokra alapozott kutatásokat fognak végezni. Összességében a fény és az anyag közti kölcsönhatások vizsgálatát teszik lehetővé akár az ultra-relativisztikus tartományban is.

Feladatunkról

Ami a Hűtőépítő Kft-t illeti, az elkészített tisztatér is az ELI-ALPS-hoz méltó professzionalizmussal került kivitelezésre. Több mint 12.000 m2 falszerkezet került beépítésre a komplex tisztatéri rendszer kialakítása során, mely 3.600m2 alapterületen helyezkedik el. Több ezer méternyi antisztatikus alumínium szegélyprofil került felhasználásra, melyek  a képződő sarkok lezárását oldották meg. Ezen kívül mintegy 20.000 kartus tisztatéri tömítőanyag és 3.000 négyzetméternyi lemezanyag is felhasználásra került a megfelelő minőség elérése érdekében. Az elkészült tisztatéri rendszer az ISO-14644 tisztatéri szabvány követelményei szerint készült, ezen túl az optimális légtömörség is biztosítva van a légtechnikai rendszerek számára a megfelelő tisztasági szint fenntartásával.

tiszatér építés
mi a hófehér falak mögött húzódik: a masszív és komplex gépészeti rendszer és tartószerkezet, mely csak az építésnél látható

A megfelelő minőséget biztosító ISO 14644-1 szabvány áttekintése

Mivel a tisztatér olyan helyiség, mely  működtetése során a térben található levegő részecsketartalma szigorúan ellenőrzött, ezért a technológiai precizitás megfelelő kifejezése érdekében az alábbiakban röviden ismertetjük az ISO 14644-1 tisztatéri szabvány legfőbb jellemzőit.

Tisztasági
osztály
maximum részecske/m3 a FED STD 209E
megfelelője
≥0.1 µm ≥0.2 µm ≥0.3 µm ≥0.5 µm ≥1 µm ≥5 µm
ISO 1 10b d d d d e
ISO 2 100 24b 10b d d e
ISO 3 1,000 237 102 35b d e 1
ISO 4 10,000 2,370 1,020 352 83b e 10
ISO 5 100,000 23,700 10,200 3,520 832 d,e 100
ISO 6 1,000,000 237,000 102,000 35,200 8,320 293 1,000
ISO 7 c c c 352,000 83,200 2,930 10,000
ISO 8 c c c 3,520,000 832,000 29,300 100,000
ISO 9 c c c 35,200,000 8,320,000 293,000 Room air
a Az alábbi koncentrációk kumulatív mennyiségek, azaz egy tisztasági kategóriában a megengedett maximális mennyiségek egy adott méretű, vagy annál kisebb összes részecskére vonatkoznak.
b Ezen értékek ellenőrzésekor a mintavételezéshez igen nagy levegőtérfogat vizsgálatára lehet szükség, melyekre a szabvány külön ajánlásokat tesz.
c Ezen értéket az adott tisztasági osztályban nem specifikálják, ugyanis az igen nagy koncentrációértékek miatt a határértéknek nem lenne jelentősége.
d Az ilyen kicsi koncentrációk mérése a technikai nehézségek miatt nem praktikus, így ezen értékeket a szabvány nem specifikálja.
e Az 1 μm-nél nagyobb részecskék kis koncentrációjának mérése problémákba ütközik, mert a mérőberendezés maga is elnyel belőlük egy nehezen kontrollálható hányadot. Emiatt ezen értékeket nem specifikálják.

A szabvány által a levegőtisztaság osztályozása kerül meghatározásra a levegő részecskekoncentrációja alapján, illetve rögzíti a megállapításra vonatkozó szabványos módszert, mely magában foglalja a mintavételi helyek kiválasztását is. Továbbá lehetővé teszi a szennyeződésekkel kapcsolatos kockázatok eredményes kezelését is az előírt gyakorlatok és eljárások által. Ezek nagy jelentőséggel bírnak mind az autóiparban, az űriparban, mind pedig az élelmiszer- és gyógyszergyártásban.

A kutatóközpont tisztaterébe beépített falszerkezet anyagai teljesen sík kivitelük mellett csökkentett fényvisszaverő képességgel rendelkeznek, hiszen a lézerrel végzett kutatások során elsődleges hatékonysági szempont, hogy minimalizálva legyen azon felületek száma, amelyek a legkisebb mértékben tükröződhetnek. A szabvány értelmezésében ISO 7 és ISO 8 tisztasági szintű tisztatereket alkottunk meg.

Mindezeket számba véve megállapítható, hogy a Hűtőépítő Kft. Magyarország legnagyobb tisztatéri szerkezetét építette meg.

Magyarország egyik legnagyobb tisztatere
A Hűtőépító Kft. által elkészített eddigi legnagyobb jelentőséggel bíró tisztatér egyik terme, melynek megépítésével cégünk is hozzátette a maga részét a lézertechnológia fejlesztéséhez

Tekintse meg további bejegyzéseinket

Az IglooDoors® hűtőajtók megfelelősége

2024. május. 09. 10:21 Hűtőtér technológia

A hűtőkamra ajtók alapvető elemei minden olyan létesítménynek, ahol a hőmérséklet-szabályozás kulcsfontosságú, mint például az élelmiszer-tárolás vagy a gyógyszeripar. Ezeknek az ajtóknak a megfelelés a releváns szabványoknak és a megfelelőségi dokumentáció, valamint teljesítmény nyilatkozatok birtoklása, amelyeket egy akkreditált építésügyi intézet …

Teljes cikk

Már elérhető a 2024-es, új IglooDoors® katalógus

2024. április. 15. 11:16 Hűtőtér technológia

Megjelent a megújult IglooDoors® katalógusunk, amelyben valamennyi jelenleg forgalmazott termékünk mellett a 2024-es újdonságok is szerepelnek. Akár új hűtőkamrát, akár a már meglévő kamrák ajtajának cseréjét tervezi, mindkét esetben hasznos információkat talál a katalógusunkban, amelyben a termékspecifikációk mellett pontos műszaki …

Teljes cikk

Vissza a többi cikkhez