For international markets we are offering the following two product ranges

Hűtőtér technológia

Kertészete van? Pályázza meg új hűtőkamráját vagy korszerűsítse a meglévőt!

2020. október. 16. 18:17 Hűtőtér technológia

2020 október 19-től  Kertészeti üzemek korszerűsítése pályázat VP2-4.1.3-20

Felmerült Önben, hogy nagy szükség volna már kertészetében a tárolókapacitás bővítésére vagy a hűtőegységek korszerűsítésére? Akkor itt a remek alkalom, vegye át velünk, hogy mit kell tennie ahhoz, hogy tervei megvalósításához még állami támogatásban is részesülhessen!

A Széchenyi 2020 Program keretein belül a Magyar Kormány az EU-val kötött Partnerségi Megállapodásának egyik állomásaként pályázati felhívást tett közzé mezőgazdaságunk kertészeti ágának fejlesztésére. A felhívás segítséget nyújt az ágazat termelői számára a kertészeti üzemek korszerűsítésében, a gazdaságok energiahatákonyságának és tárolókapacitásának növelésében, új hűtőterek kialakításában, ezzel hatékonyabbá téve a jelenlegi rendelkezésükre álló lehetőségeket, egyúttal csökkentve a környezetterhelést is.

Kik és mire pályázhatnak pontosan?

A rendelkezésre álló teljes pályázati forrás 30 milliárd Ft, melyet 3 fő irányvonalon osztottak szét:

  • 21 milliárd Ft-ot szánva a mezőgazdasági üzemek korszerűsítésére,
  • 6 milliárd Ft keretösszeggel támogatva az ágazati foglalkoztatottság növelését,
  • 3 milliárd Ft-ot elkülönítve az energiahatékonyság növelésére.

A vissza nem térítendő támogatás pályázatonkénti maximális összege 2 milliárd Ft. A támogatás mértéke a közép-magyarországi régióban maximum 40%-a, az egyéb magyarországi régiókban pedig 50%-a az összes elszámolható költségnek. A kollektív projektek és a fiatal mezőgazdasági termelők kiemelten, 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak az egyéni projektekkel szemben.

A pályzóknak rendelkezni kell önerővel, ami fedezi minimum az általuk tervezett projekt teljes költségének a támogatási összegen felüli részét. Ennek meglétéről a pályázat során nyilatkozni kell és hivatalos bizonylatokkal szükséges igazolni.

Előlegként, pedig a megítélt beruházási támogatási összeg 50%-a a maximálisan felvehető összeg.

A leadás határideje és módja

FONTOS! A benyújtandó kérelmek leadására két szakaszban, 2020.október 19 és 2021. február 19. között van lehetőség a következő szakaszbontásban.

  1. 2020. október 19. – 2020. november 20. között
  2. 2021. január 18. – 2021. február 19.között

Szakaszonként, a pályázati kérelem benyújtása után is van lehetőség módosításra, az adott időintervallum megjelölt utolsó határnapjáig bezárólag, mely dátumok után kerülnek végleges elbírálásra is a beadott projektek.

Támogatási kérelem leadására kizárólag a  pályázatban megadottak szerint, elektronikus úton van lehetőség, ideértve a csatolandó dokumentumokat is.

A kiírás célterületei

  • Kertészeti termelő tevékenységet szolgáló növényházak építése, korszerűsítése;
  • Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók valamint a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló létesítmények létrehozása, korszerűsítése.

Esetünkben az új hűtőházak, hűtőtárolók létesítésére és korszerűsítésének lehetőségeire szeretnénk bővebben kitérni a következőkben.

Háromféle tevékenységre tudjuk a támogatást megigényelni a hűtőházakra, hűtőtárolókra vonatkozóan:

  • Az újonnan épülő hűtött terek létesítését
  • A meglévő hűtött terek bővítését
  • A meglévő hűtött terek technológiai fejlesztését

Vizsgáljuk meg a hűtőházakra, hűtőkamrákra vonatkozó műszaki feltételeket!

Sorszám

Megnevezés, méret, kapacitás és műszaki tartalom

 

Maximális elszámolható kiadás Mértékegység
1. Normál hőmérsékletű (0/+7Cº) hűtőkamrák létesítése, hűtő konténerek beszerzése 99 m3 hűtött légtérig    
 

Kötelező műszaki tartalom:

Normál hőmérsékletű (0/+7Co) hűtőkamrák létesítése esetén a legkisebb támogatott hűtött légtérnek el kell érni a 13 m3–t, a felhasznált szendvicspanel falvastagsága minimum 80 mm. Tartalmaznia kell a teljes hűtőgépészeti rendszert (on/off klíma „split aggregát” beépítése nem támogatott), LED világítást, a beépített ajtónak ÉMI szakvizsgával és minősítéssel kell rendelkeznie.

Elszámolható kiadások: Az elszámolható kiadás tartalmazza a telepítéshez szükséges előkészítési költségeket, a telepítés és a beüzemelés díját.

   
1.1. Normál hőmérsékletű hűtőkamra létesítése, hűtő konténer beszerzése

A felhívás 3.4.1.1. IV:

10. pontja szerint 3

árajánlat alapján

2. Új építésű hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók létesítése és meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók bővítése    
 

Kötelező építészeti-műszaki tartalom:

Az épületeknek könnyűszerkezetes konstrukcióban kell megépülniük, és az épületekre vonatkozó építési, valamint a hőszigetelésre és az energiahatékonyságra vonatkozó hazai és európai előírásoknak kell megfelelniük. A hűtőházak, hűtőtárolók tartalmazhatják az építmények funkciójának ellátásához szükséges összes épületgépészeti,

technológiai és biztonságtechnikai berendezést, a hűtési technológia (kompresszorok, aggregátok, elpárologtatók, kondenzátorok, vezérlők, szabályozók, összekötőelemek) és annak működését szolgáló elemeket, az alapvető épületgépészeti elemeket, a villám- és vagyonvédelem elemeit,

a tűzjelző rendszert, az előtereket, a szociális helyiségeket, a kiszolgáló tereket, a felvonulási, a megvalósításhoz szükséges ideiglenes építményeket, a próbaüzemet, a beszabályozást és mindezek költségeit. A hűtőházon belül több, különböző technológiával felszerelt hűtőtárolóval is megvalósítható az előírt hűtöttlégtér méret. Zöldség- és burgonyatárolók esetében az építménynek tartalmazni kell a páratartalom szabályozást. A hűtés külső levegővel kell, hogy történjen.

 

Elszámolható kiadások:

Az elszámolható kiadás tartalmazza a teljes építési költségeket, továbbá a kötelezően beépített technológiák elemeit és azok beépítési költségeit. Az elszámolható kiadások a hűtött légtér méretére vonatkoznak.

   
2.1. Új hűtőház, hűtőtároló, zöldség- és burgonyatároló létesítése 100-1500 m3 légtér között. Meglévő hűtőház, hűtőtároló, zöldség- és burgonyatároló bővítése 100 –1500 m3 közötti légterű tárolóval.    
2.2. Normál hőmérsékletű tároló direkt hűtéssel (-1 °C) 89 000 Ft/m3
2.3. Normál hőmérsékletű tároló folyadékhűtéssel 92 000 Ft/m3
2.4. Normál hőmérsékletű tároló kombinált hűtéssel 94 000 Ft/m3
2.5. Normál hőmérsékletű tároló gyorshűtéssel 98 000 Ft/m3
2.6. Normál hőmérsékletű tároló ULO technológiával 108 000 Ft/m3
2.7. Zöldség- és burgonyatároló 65 000 Ft/m3
2.8.

Új építésű (100-1500 m3 közötti hűtött légterű hűtőházhoz, hűtőtárolóhoz, valamint zöldség- és burgonyatárolóhoz kapcsolódó) temperált levegőjű manipuláló tér, terem, közlekedők kiszolgáló terek létesítése (göngyölegtároló, és/vagy géptároló, és/vagy fedett és nyitott rámpák) együttesen.

A kiszolgáló létesítmények tartalmazzák a működéshez szükséges, nem az előállított termékek tárolására alkalmas helyiségeket. A projekt egybefüggő vagy különálló egységekben, az 2. pontban szereplő építéssel együtt, vagy önállóan is megvalósítható.

60 000 Ft/m3
2.9.

Meglévő (100-1500 m3 közötti hűtött légterű hűtőházhoz,hűtőtárolóhoz, valamint zöldség- és burgonyatárolóhoz kapcsolódód) temperált levegőjű manipuláló tér, terem, közlekedők kiszolgáló terek bővítése (göngyölegtároló, és/vagy

géptároló, és/vagy fedett és nyitott rámpák) együttesen. A kiszolgáló létesítmények tartalmazzák a működéshez szükséges, nem az előállított termékek tárolására alkalmas helyiségeket. A projekt egybefüggő vagy különálló egységekben valósítható meg.

60 000 Ft/m3

A költségvetésben elszámolható és nem elszámolható kiadások

A pályázati kérelemnek tartalmaznia kell a teljes projekt összköltségét. Elszámolható költségnek tekinthető a teljes építési költség, a kötelezően beépített technológiák és ezek beépítési költségei is. Ezeket a legtöbb esetben önerőből finanszírozni igen nagy falat, viszont rengeteg segítséget nyújthat hozzá egy ilyen kaliberű pályázat!

Nem számolható el viszont a működési és bérköltség, a tenyészállatok és forgóeszköz vásárlás sem. A saját teljesítés közben és a pályázat beadását megelőzően felmerült költségek sem tartoznak ide.(Kivétel: A 2014. január 1-nél nem régebben felmerült, az 5.5. pont b) pontban felsorolt általános költségek elszámolhatók.)

Az árajánlat kötelező tartalmi elemei

Az árajánlatnak is vannak kötelező tartalmi elemei, mint például az ajánlatkérő adatai, a kiadási tételek pontos levezetése több szempont alapján és az árajánlattal kapcsolatos kiállítási,leadási dátumok is. Ezek a kötelező elemeket a Hűtőépítő® ajánlatai minden esetben tartalmazzák részletezve, és itt a felhívás 2. számú mellékletében pontosan megtalálhatók.

Az elektronikus árajánlatnak ezen felül tartalmaznia kell az ajánlattevő e-mail címét is, emellett a műszaki paraméterekre vonatkozó leírást, mely magába foglalja és részletezi a gép vagy berendezés méreteit és a teljesítmény adatokat egyaránt. Csatolni kell egy lehetőleg magyar vagy angol nyelvű termékleírást a gyártó részéről, egyedi gyártmány esetén egy nyilatkozatot is a kizárólagos forgalmazási joggal kapcsolatosan.

Tekintse meg további bejegyzéseinket

Az IglooDoors® hűtőajtók megfelelősége

2024. május. 09. 10:21 Hűtőtér technológia

A hűtőkamra ajtók alapvető elemei minden olyan létesítménynek, ahol a hőmérséklet-szabályozás kulcsfontosságú, mint például az élelmiszer-tárolás vagy a gyógyszeripar. Ezeknek az ajtóknak a megfelelés a releváns szabványoknak és a megfelelőségi dokumentáció, valamint teljesítmény nyilatkozatok birtoklása, amelyeket egy akkreditált építésügyi intézet …

Teljes cikk

Már elérhető a 2024-es, új IglooDoors® katalógus

2024. április. 15. 11:16 Hűtőtér technológia

Megjelent a megújult IglooDoors® katalógusunk, amelyben valamennyi jelenleg forgalmazott termékünk mellett a 2024-es újdonságok is szerepelnek. Akár új hűtőkamrát, akár a már meglévő kamrák ajtajának cseréjét tervezi, mindkét esetben hasznos információkat talál a katalógusunkban, amelyben a termékspecifikációk mellett pontos műszaki …

Teljes cikk

Vissza a többi cikkhez