For international markets we are offering the following two product ranges

Hűtéstechnika

Kertészete van? Pályázza meg új hűtőkamráját vagy korszerűsítse a meglévőt!

2020. október. 16. 18:17 Hűtéstechnika

2020 október 19-től  Kertészeti üzemek korszerűsítése pályázat
VP2-4.1.3-20

Felmerült Önben, hogy nagy szükség volna már kertészetében a tárolókapacitás bővítésére vagy a hűtőegységek korszerűsítésére? Akkor itt a remek alkalom, vegye át velünk, hogy mit kell tennie ahhoz, hogy tervei megvalósításához még állami támogatásban is részesülhessen!

A Széchenyi 2020 Program keretein belül a Magyar Kormány az EU-val kötött Partnerségi Megállapodásának egyik állomásaként pályázati felhívást tett közzé mezőgazdaságunk kertészeti ágának fejlesztésére. A felhívás segítséget nyújt az ágazat termelői számára a kertészeti üzemek korszerűsítésében, a gazdaságok energiahatákonyságának és tárolókapacitásának növelésében, új hűtőterek kialakításában, ezzel hatékonyabbá téve a jelenlegi rendelkezésükre álló lehetőségeket, egyúttal csökkentve a környezetterhelést is.

Kik és mire pályázhatnak pontosan?

A rendelkezésre álló teljes pályázati forrás 30 milliárd Ft, melyet 3 fő irányvonalon osztottak szét:

  • 21 milliárd Ft-ot szánva a mezőgazdasági üzemek korszerűsítésére,
  • 6 milliárd Ft keretösszeggel támogatva az ágazati foglalkoztatottság növelését,
  • 3 milliárd Ft-ot elkülönítve az energiahatékonyság növelésére.

A vissza nem térítendő támogatás pályázatonkénti maximális összege 2 milliárd Ft. A támogatás mértéke a közép-magyarországi régióban maximum 40%-a, az egyéb magyarországi régiókban pedig 50%-a az összes elszámolható költségnek. A kollektív projektek és a fiatal mezőgazdasági termelők kiemelten, 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak az egyéni projektekkel szemben.

A pályzóknak rendelkezni kell önerővel, ami fedezi minimum az általuk tervezett projekt teljes költségének a támogatási összegen felüli részét. Ennek meglétéről a pályázat során nyilatkozni kell és hivatalos bizonylatokkal szükséges igazolni.

Előlegként, pedig a megítélt beruházási támogatási összeg 50%-a a maximálisan felvehető összeg.

A leadás határideje és módja

FONTOS! A benyújtandó kérelmek leadására két szakaszban, 2020.október 19 és 2021. február 19. között van lehetőség a következő szakaszbontásban.

  1. 2020. október 19. – 2020. november 20. között
  2. 2021. január 18. – 2021. február 19.között

Szakaszonként, a pályázati kérelem benyújtása után is van lehetőség módosításra, az adott időintervallum megjelölt utolsó határnapjáig bezárólag, mely dátumok után kerülnek végleges elbírálásra is a beadott projektek.

Támogatási kérelem leadására kizárólag a  pályázatban megadottak szerint, elektronikus úton van lehetőség, ideértve a csatolandó dokumentumokat is.

A kiírás célterületei

  • Kertészeti termelő tevékenységet szolgáló növényházak építése, korszerűsítése;
  • Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók valamint a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló létesítmények létrehozása, korszerűsítése.

Esetünkben az új hűtőházak, hűtőtárolók létesítésére és korszerűsítésének lehetőségeire szeretnénk bővebben kitérni a következőkben.

Háromféle tevékenységre tudjuk a támogatást megigényelni a hűtőházakra, hűtőtárolókra vonatkozóan:

  • Az újonnan épülő hűtött terek létesítését
  • A meglévő hűtött terek bővítését
  • A meglévő hűtött terek technológiai fejlesztését

Vizsgáljuk meg a hűtőházakra, hűtőkamrákra vonatkozó műszaki feltételeket!

Sorszám

Megnevezés, méret, kapacitás és műszaki tartalom

 

Maximális elszámolható kiadás Mértékegység
1. Normál hőmérsékletű (0/+7Cº) hűtőkamrák létesítése, hűtő konténerek beszerzése 99 m3 hűtött légtérig    
 

Kötelező műszaki tartalom:

Normál hőmérsékletű (0/+7Co) hűtőkamrák létesítése esetén a legkisebb támogatott hűtött légtérnek el kell érni a 13 m3–t, a felhasznált szendvicspanel falvastagsága minimum 80 mm. Tartalmaznia kell a teljes hűtőgépészeti rendszert (on/off klíma „split aggregát” beépítése nem támogatott), LED világítást, a beépített ajtónak ÉMI szakvizsgával és minősítéssel kell rendelkeznie.

Elszámolható kiadások: Az elszámolható kiadás tartalmazza a telepítéshez szükséges előkészítési költségeket, a telepítés és a beüzemelés díját.

   
1.1. Normál hőmérsékletű hűtőkamra létesítése, hűtő konténer beszerzése

A felhívás 3.4.1.1. IV:

10. pontja szerint 3

árajánlat alapján

2. Új építésű hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók létesítése és meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók bővítése    
 

Kötelező építészeti-műszaki tartalom:

Az épületeknek könnyűszerkezetes konstrukcióban kell megépülniük, és az épületekre vonatkozó építési, valamint a hőszigetelésre és az energiahatékonyságra vonatkozó hazai és európai előírásoknak kell megfelelniük. A hűtőházak, hűtőtárolók tartalmazhatják az építmények funkciójának ellátásához szükséges összes épületgépészeti,

technológiai és biztonságtechnikai berendezést, a hűtési technológia (kompresszorok, aggregátok, elpárologtatók, kondenzátorok, vezérlők, szabályozók, összekötőelemek) és annak működését szolgáló elemeket, az alapvető épületgépészeti elemeket, a villám- és vagyonvédelem elemeit,

a tűzjelző rendszert, az előtereket, a szociális helyiségeket, a kiszolgáló tereket, a felvonulási, a megvalósításhoz szükséges ideiglenes építményeket, a próbaüzemet, a beszabályozást és mindezek költségeit. A hűtőházon belül több, különböző technológiával felszerelt hűtőtárolóval is megvalósítható az előírt hűtöttlégtér méret. Zöldség- és burgonyatárolók esetében az építménynek tartalmazni kell a páratartalom szabályozást. A hűtés külső levegővel kell, hogy történjen.

 

Elszámolható kiadások:

Az elszámolható kiadás tartalmazza a teljes építési költségeket, továbbá a kötelezően beépített technológiák elemeit és azok beépítési költségeit. Az elszámolható kiadások a hűtött légtér méretére vonatkoznak.

   
2.1. Új hűtőház, hűtőtároló, zöldség- és burgonyatároló létesítése 100-1500 m3 légtér között. Meglévő hűtőház, hűtőtároló, zöldség- és burgonyatároló bővítése 100 –1500 m3 közötti légterű tárolóval.    
2.2. Normál hőmérsékletű tároló direkt hűtéssel (-1 °C) 89 000 Ft/m3
2.3. Normál hőmérsékletű tároló folyadékhűtéssel 92 000 Ft/m3
2.4. Normál hőmérsékletű tároló kombinált hűtéssel 94 000 Ft/m3
2.5. Normál hőmérsékletű tároló gyorshűtéssel 98 000 Ft/m3
2.6. Normál hőmérsékletű tároló ULO technológiával 108 000 Ft/m3
2.7. Zöldség- és burgonyatároló 65 000 Ft/m3
2.8.

Új építésű (100-1500 m3 közötti hűtött légterű hűtőházhoz, hűtőtárolóhoz, valamint zöldség- és burgonyatárolóhoz kapcsolódó) temperált levegőjű manipuláló tér, terem, közlekedők kiszolgáló terek létesítése (göngyölegtároló, és/vagy géptároló, és/vagy fedett és nyitott rámpák) együttesen.

A kiszolgáló létesítmények tartalmazzák a működéshez szükséges, nem az előállított termékek tárolására alkalmas helyiségeket. A projekt egybefüggő vagy különálló egységekben, az 2. pontban szereplő építéssel együtt, vagy önállóan is megvalósítható.

60 000 Ft/m3
2.9.

Meglévő (100-1500 m3 közötti hűtött légterű hűtőházhoz,hűtőtárolóhoz, valamint zöldség- és burgonyatárolóhoz kapcsolódód) temperált levegőjű manipuláló tér, terem, közlekedők kiszolgáló terek bővítése (göngyölegtároló, és/vagy

géptároló, és/vagy fedett és nyitott rámpák) együttesen. A kiszolgáló létesítmények tartalmazzák a működéshez szükséges, nem az előállított termékek tárolására alkalmas helyiségeket. A projekt egybefüggő vagy különálló egységekben valósítható meg.

60 000 Ft/m3

A költségvetésben elszámolható és nem elszámolható kiadások

A pályázati kérelemnek tartalmaznia kell a teljes projekt összköltségét. Elszámolható költségnek tekinthető a teljes építési költség, a kötelezően beépített technológiák és ezek beépítési költségei is. Ezeket a legtöbb esetben önerőből finanszírozni igen nagy falat, viszont rengeteg segítséget nyújthat hozzá egy ilyen kaliberű pályázat!

Nem számolható el viszont a működési és bérköltség, a tenyészállatok és forgóeszköz vásárlás sem. A saját teljesítés közben és a pályázat beadását megelőzően felmerült költségek sem tartoznak ide.(Kivétel: A 2014. január 1-nél nem régebben felmerült, az 5.5. pont b) pontban felsorolt általános költségek elszámolhatók.)

Az árajánlat kötelező tartalmi elemei

Az árajánlatnak is vannak kötelező tartalmi elemei, mint például az ajánlatkérő adatai, a kiadási tételek pontos levezetése több szempont alapján és az árajánlattal kapcsolatos kiállítási,leadási dátumok is. Ezek a kötelező elemeket a Hűtőépítő ajánlatai minden esetben tartalmazzák részletezve, és itt a felhívás 2. számú mellékletében pontosan megtalálhatók.

Az elektronikus árajánlatnak ezen felül tartalmaznia kell az ajánlattevő e-mail címét is, emellett a műszaki paraméterekre vonatkozó leírást, mely magába foglalja és részletezi a gép vagy berendezés méreteit és a teljesítmény adatokat egyaránt. Csatolni kell egy lehetőleg magyar vagy angol nyelvű termékleírást a gyártó részéről, egyedi gyártmány esetén egy nyilatkozatot is a kizárólagos forgalmazási joggal kapcsolatosan.

Tekintse meg további bejegyzéseinket

Tisztatéri szabványok összehasonlítása

2020. november. 17. 16:38 Tisztatér technika

A tisztatéri szabványok nélkülözhetetlen szabályozások ahhoz, hogy adott iparágban az értéklánc különböző szinten lévő résztvevői zökkenőmentesen tudjanak együtt dolgozni. Az általánosan elfogadott és globálisan alkalmazott szabványokat minden iparági szereplő elfogadja és alkalmazza, azonban az egyes követelmények iparáganként eltérőek lehetnek. Több …

Teljes cikk

Szakmai megoldások költséghatékony tisztatéri beruházásokhoz

2020. október. 09. 14:26 Tisztatér technika

Költséghatékony tisztaterek létesítése a gyakorlatban A Hűtőépítő Kft.-nél nagy tapasztalatra tettünk szert az ipari tisztaterek tervezésében és kivitelezésében. Egy tisztatér telepítése a legtöbb esetben jelentős beruházással jár, nem beszélve az üzemeltetés költségeiről, hiszen a tisztaterek az év minden napján 24/7 …

Teljes cikk

Vissza a többi cikkhez